INŻBUD

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "INŻBUD" Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
INŻBUD Sp. z o.o.

23-300 Janów Lubelski
ul. Wojska Polskiego 28 A

tel. 15 872 47 81
fax 15 872 47 79

e-mail: sekretariat@inzbudjanow.pl

Kontakt

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE
INŻBUD Sp. z o. o.

23-300 Janów Lubelski
ul. Wojska Polskiego 28 A

tel. 15 872 47 81
fax 15 872 47 79

e-mail: sekretariat@inzbudjanow.pl

NIP: 862-000-20-49
KRS: 0000025962
Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Kapitał zakładowy – 50 000 zł

BPH S.A. O/Janów Lubelski
nr rach. 74 1060 0076 0000 3200 0127 6281

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością Nr 1235/4/2013