INŻBUD

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "INŻBUD" Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
INŻBUD Sp. z o.o.

23-300 Janów Lubelski
ul. Wojska Polskiego 28 A

tel. 15 872 47 81
fax 15 872 47 79

e-mail: sekretariat@inzbudjanow.pl

Kanalizacje sanitarne

 • Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Prusa, Cichej i Bohaterów Monte Cassino w Biłgoraju
 • Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Świerdzowej w Janowie Lubelskim
 • Wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec gm. Starcza
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jarocinie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Domostawie - etap I
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Domostawie - etap II
 • Wykonanie sieci zewnętrznych sanitarnych na zadaniu inwestycyjnym "Centrum Logistyczne BRW Sp. z o.o. w Mielcu"
 • Wykonanie rurociągu tłoczonego z przepompownią ścieków oraz kanałów sanitarnych w ul. Rolnej i ul. Łubiarskiej w osiedlu Bojary w Biłgoraju
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gorajskiego w osiedlu Sitarska - Kępy w Biłgoraju
 • Wykonanie kanału tłoczonego wraz z przepompownią ścieków w ul. Zamojskiej w Biłgoraju
 • Wykonanie sieci zewnętrznych sanitarnych na zadaniu inwestycyjnym "Budowa zakładu produkcyjno - magazynowego Black Red White S.A. w Rawie Mazowieckiej"
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Krzeszowskiej w Biłgoraju
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rolnej w Biłgoraju
 • Wykonanie kanalizacji sanitarnej w osiedlu Kępy w Biłgoraju obręb ulic: Pogodna, Grzybowa i Zamojskiego
 • Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. 400-lecia w Biłgoraju
 • Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej w Biłgoraju
 • Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Kolberga i 11-tego Listopada w Biłgoraju
 • Budowa przepompowni ścieków przy ul. Kolberga w Biłgoraju
 • Kontynuacja kompleksowej gospodarki wodno-ściekowej w Janowie Lubelskim os. Przyborowie, etap I
 • Zewnętrzne sieci sanitarne na zadaniu:
  Prace budowlane na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami przy ul. Zawodzie 16 w Warszawie
 • III etap Zespołu Budynków Mieszkalnych przy ul. Kołobrzeskiej 52 w Konstancinie-Jeziornie
 • Kontynuacja kompleksowej gospodarki wodno-ściekowej w Janowie Lubelskim - Zofianka Górna - etap II
 • Wykonanie sieci zewnętrznych sanitarnych na zadaniu inwestycyjnym "Hala magazynowo - produkcyjna W-12 z zespołem suszarń"
 • Wykonanie sieci zewnętrznych sanitarnych na zadaniu "Budowa Górnośląskiego Parku Przemysłowego w Katowicach"
 • Kanalizacja sanitarna w dzielnicy Niewiadom w Rybniku
 • Wykonanie sieci zewn. sanit. dla Zakładu Produkcji Etanolu „Goświnowice” w Głębinowie ul. Kolejowa 1, Goświnowice gm. Nysa.
 • Wykonanie sieci zewn. sanit. dla Pawilonu Meblowego Black Red White w Warszawie, Bydgoszczy, Gdańsku, Słupsku, Wejherowie, Grudziądzu, Biłgoraju, Pile, Jelczu Laskowicach i Sadach k/Poznania.
 • Budowa kolektorów kanalizacji sanitarnej i deszczowej obsługujących dzielnicę Felin w Lublinie, odcinek od ul. Witosa wraz z robotami dodatkowymi i uzupełniającymi.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sól i Kolonia Sól.
 • Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Jarocin i Majdan Golczański.
 • Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej na zadaniu: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bytom.
 • Kontynuacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Biłgoraju.
 • Wykonanie sieci zewn. wod - kan, c.o. i technologicznych na zadaniu: „Budowa Zakładu Uzdatniania Wody w Bochni.”
 • Kontynuacja kompleksowej gospodarki wodno - ściekowej w Janowie Lubelskim – etap III.
 • Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Janów Lubelski.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej we Frampolu – etap IV.
 • Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z częściową przebudową sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Piotrowice – etap I.
 • Wykonanie sieci zewn. sanit. do Budynku Usługowo-Handlowego przy ul. Sikorskiego w Biłgoraju.
 • Wykonanie sieci zewn. sanit. na zad. „Budowa Oddziału Izby Celnej w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Łaszczowieckiej.”
 • Wykonanie sieci zewn. sanit. na zad. ,,Zakład Produkcyjny „ALURON” w Zawierciu.”
 • Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Szczurowa ul. Krakowska.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa i rozbudowa wodociągu w miejscowościach Jarnołtówek i Pokrzywna w gm. Głuchołazy w ramach Projektu pn.: „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy.”
 • Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej z odgałęzieniami bocznymi oraz przepompowniami ścieków w m. Zawadów, Jasieniec, Szpica gm. Puchaczów.
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz wyposażenie drugiego SBR-u we Frampolu.
 • Wykonanie zewnętrznych sieci wod-kan i gaz na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Goodrich Aerospace Poland Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny Rzeszów w Tajęcinie.”
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Biała gm. Kłobuck.
 • Wykonanie sieci zewn. sanit. na zad. „Przebudowa dróg oraz budowa odcinka wschodniej obwodnicy miasta Tomaszów Lubelski.”
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części ulic: Okopowej, Podlipie oraz pompowni ścieków w Janowie Lubelskim – I etap realizacji.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brody, Stary i Nowy Kazanów i część Sierosławic w ramach Projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Końskie.”
Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością Nr 1235/4/2013