INŻBUD

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "INŻBUD" Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
INŻBUD Sp. z o.o.

23-300 Janów Lubelski
ul. Wojska Polskiego 28 A

tel. 15 872 47 81
fax 15 872 47 79

e-mail: sekretariat@inzbudjanow.pl

Gazociągi

 • Budowa sieci gazowej średnioprężnej we wsi Trzemeśnia gm. Myślenice
 • Przyłączenie do sieci gazowej budynków produkcyjnych w m. Cuple gm. Bełżyce
 • Sieć gazowa ś/c w m. Hrubieszów
 • Wykonanie projektu budowlanego i budowa przyłącza gazowego ś/c do zakładu AMBRA w Biłgoraju
 • Wykonanie sieci gazowej ś/c dla 8 miejscowości o charakterze miejskim gminy Charsznica (ok. 70km)
 • Przebudowa sieci gazowej n/c z przyłączami w m. Stalowa Wola osiedle Energetyków
 • Wykonanie projektu sieci gazowej wraz ze stacją red-pom dla Wytwórni Mas Bitumicznych w Rudniku
 • Sieć gazowa ś/c do bud. prod. na osiedlu Sikorskiego w Miechowie
 • Przebudowa sieci gazowej rozdzielczej n/c w rejonie skrzyżowania ulic Ofiar Katynia, Prusa i Orzeszkowej w Stalowej Woli.
 • Budowa sieci gazowej n/c w Stalowej Woli na os. Centrum etap I.
 • Budowa gazociągu i przyłącza gazowego ś/c do budynku strażnicy na ul. Przemysłowej w Pińczowie.
 • Przebudowa sieci gazowej ś/c w Busku ul. Hołdu Pruskiego, gm. Busko-Zdrój.
 • Wykonanie sieci gazowej średniego podwyższonego ciśnienia relacji Chodel - Kluczkowice.
 • Przebudowa, rozbudowa i zabezpieczenie gazociągów ś/c w m. Nisko oraz Racławice.
 • Budowa gazociągu ś/c wraz z przyłączami domowymi w m. Nowy Borek, Błażowa Dolna, miasto Błażowa w gminie Błażowa.
 • Wykonanie zewnętrznych sieci wod-kan i gaz na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Goodrich Aerospace Poland Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny Rzeszów w Tajęcinie.”
 • Budowa sieci gazowej ś/c z przyłączem w m. Biszcza – powiat biłgorajski.
 • Budowa sieci gazowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Borownica gmina Janów Lubelski – etap II.
 • Przebudowa sieci gazowej ś/c wraz z przyłączami w Zamościu na ul. Hrubieszowskiej.
 • Budowa gazociągu ś/c łączącego sieć gazową zasilaną ze stacji os. Rejów z siecią gazową zasilaną ze stacji os. Bór w m. Skarżysko – Kamienna.
 • Przebudowa gazociągu ś/c w ul. Moniuszki w Skarżysku-Kamiennej.
Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością Nr 1235/4/2013